Contact

Meeting Contacts:

Xing Jiayu:

Mobile:010-82800773

Email:xjy@cis.org.cn


Zhang Zhen:

Mobile:010-82800721

Email:zhangzhen@cis.org.cn